Conceptnota Vroeg en nabij goedgekeurd door Vlaamse regering

24/02/2023

Het plan ‘Vroeg en nabij’ wil ieder kind in Vlaanderen en Brussel het recht geven om kansrijk op te groeien. De focus ligt daarbij op het vroeg en proactief handelen bij ondersteuningsnoden en op een zorg die zo dicht mogelijk aansluit bij de leefwereld van kinderen, jongeren en gezinnen. Het plan komt er tien jaar na de invoering van het decreet integrale jeugdhulp en het decreet preventieve gezinsondersteuning en moet vooral voor bijsturing zorgen in de lacunes die vanuit de praktijk en via signalen van jongeren en gezinnen naar boven komen.

De afgelopen maanden werd er door verschillende experten, praktijkwerkers en beleidsmedewerkers hard gewerkt om de conceptnota 'Vroeg en nabij' vorm te geven. Onder meer via strategische cirkels en ontmoetingsmomenten rond ervaringsverhalen van kinderen, jongeren en gezinnen werd extra input gezocht om een conceptnota voor te bereiden. Die conceptnota werd op 17 januari goedgekeurd door de Vlaamse regering

Belangrijke pijlers

De nota wil het recht op kansrijk opgroeien voor elk kind en elke jongere in Vlaanderen en Brussel nog sterker dan vandaag realiseren. De regering schuift drie grote doelstellingen naar voor:

1. Inzetten op een positieve en rijke leefomgeving voor alle kinderen, jongeren (en hun gezinnen).

2. Ontwikkelen van effectieve en efficiënte zorg- en ondersteuningstrajecten die breuken voor kinderen en jongeren vermijdt en ervoor zorgt dat kinderen en jongeren op een zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien.

3. Het verzekeren van adequate dienstverlening en zorg voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek.

Benieuwd naar het eindresultaat?

Conceptnota