Vroeg en nabij logo

Ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen

Met een nieuwe, geïntegreerde aanpak willen de agentschappen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen hertekenen. Hulp moet zo vroeg mogelijk ingezet worden en dichter bij gezinnen staan.

"Hulpverlening moet plaatsvinden in de eigen leefwereld van gezinnen en jongeren, in de buurt, in de school. En uiteraard ook in een sterkere eerste lijn."

De ambities zijn niet min. Met een nieuwe en geïntegreerde aanpak willen we kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie extra kansen geven. Onder de titel ‘Vroeg & nabij’ werkt het agentschap Opgroeien, Zorg & Gezondheid, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan een gezins- en jeugdhulpbeleid dat de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen moet stroomlijnen.

Ontdek de verhalen van onze Babbelmobiel!

Met een mobiele studio hielden we halt op verschillende boeiende plekken. In een knusse kamer gaf gastvrouw Sien Wynants kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners de kans op om hun mening te geven over de hulpverlening van de toekomst.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op regelmatig terugkerende vragen over Vroeg en nabij.