Projectgroepen

Binnenkort starten verschillende intersectorale projectgroepen op over de verschillende thema’s van Vroeg en nabij. In die projectgroepen gaan Opgroeien, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het Departement Zorg - met betrokkenheid vanuit Onderwijs en Jeugd - aan de slag om het kaderdecreet uit te voeren en de gedeelde doelstellingen te verwezenlijken. 

De volgende projectgroepen starten we op korte termijn op:

 • diagnostiek
 • bijschakelen
 • bijschakelen in de samenwerking welzijn-onderwijs
 • netwerken
 • proefprojecten
 • trajectondersteuner
 • verontrusting
 • kinder- en gezinsarmoedebestrijding
 • monitoring en registratie.

Een intersectorale stuurgroep met deelnemers vanuit elke betrokken administratie coördineert de verschillende projectgroepen, houdt overzicht op het geheel en koppelt op regelmatige basis terug naar het Managementcomité WVG, waarin de leidend ambtenaren van ons beleidsdomein zetelen. Zij nemen de verantwoordelijkheid op over dit geheel.

 • Logo Vroeg en nabij
 • Logo Vlaamse regering
 • Logo Opgroeien
 • Logo Departement Zorg