Vroeg en nabij: groen licht van Vlaams Parlement

10/05/2024

De commissie Welzijn in het Vlaams Parlement keurde op dinsdag 8 mei het ontwerpdecreet Vroeg en nabij goed. Het Vlaams Parlement nam het decreet op 9 mei aan en gaf zo groen licht voor de verdere uitrol van Vroeg en nabij.

Wat is Vroeg en nabij?

De visie Vroeg en nabij geeft vorm aan de toekomst van de dienst- en hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen. De basis is een sterk en geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid.

De dienst- en hulpverlening moet volgens de nieuwe principes plaatsvinden in de eigen leefwereld van gezinnen en jongeren, in de buurt en in de school. Daartoe moet er onder meer een sterkere verbinding komen tussen de preventieve gezinsondersteuning en de integrale jeugdhulp.

Het is ook van belang om zo vroeg mogelijk eventuele problemen of noden op te sporen om op die manier zo snel mogelijk de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Zo hamert de geïntegreerde aanpak niet alleen op het belang van de eerste 1.000 dagen, maar ook op de versterking van preventie en vroegdetectie.

Met Vroeg en nabij willen we:

 • een dienstverlening verwezenlijken voor kinderen, jongeren en ouders zodat die in een kansrijke omgeving met kwaliteitsvolle en toegankelijke basisvoorzieningen kunnen opgroeien. 
 • inclusieve kinderopvang en zichtbare ankerplekken realiseren zoals de Huizen van het Kind en de OverKop-werkingen. Vanuit de basisvoorzieningen schakelen we bij als er aanvullende zorg en hulp nodig is.
 • aanvullende zorg zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van kinderen en hun ouders laten gebeuren. Ook voor jongeren die een delict pleegden.

Waarom komt er een Vlaams decreet?

Het is krachtig om te zien dat Vroeg en nabij nu al op heel wat plaatsen concreet vorm krijgt. Toch is de decretale verankering van Vroeg en nabij heel belangrijk. Het biedt een kapstok om ons toekomstplan verder uit te werken, zowel binnen Opgroeien als bij de samenwerking met partners.

Zo maakt het nieuwe decreet het mogelijk om een aantal netwerken te installeren. Die zorgen voor een gedeelde verantwoordelijkheid om samen de opdrachten rond kinderen, jongeren en hun ouders nog beter op te nemen.

Hoe gaat het nu verder?

De komende maanden starten we met de uitvoering van het decreet. Dat doet Opgroeien samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Departement Zorg. Via heel wat thematische intersectorale projectgroepen worden de verschillende doelstellingen van het decreet gerealiseerd.  

De concrete implementatie van Vroeg en nabij vraagt nog heel wat werk. Daarbij worden de verschillende partners en stakeholders actief betrokken. 

 • Hoe willen we de trajectondersteuning organiseren? 
 • Hoe rijmen beroepsgeheim en gedeelde verantwoordelijkheid met elkaar? 
 • Hoe zien we de financiering van netwerken? 

Het zijn maar enkele van de vele vragen die nog op tafel liggen. Daarover volgt binnenkort meer nieuws.

 • Logo Vroeg en nabij
 • Logo Vlaamse regering
 • Logo Opgroeien
 • Logo Departement Zorg
 • Logo Vlaams Agentschap voor personen met een handicap