Vroeg en nabij: eerste stappen in de verfijning van de concepten uit het kaderdecreet

29/02/2024

Op 29 februari lichtten we de partners van de samenwerkingsverbanden '1 Gezin, 1 Plan' in over het waarom van 'Vroeg en nabij' en de basisconcepten uit het kaderdecreet. 

We zoomden in het bijzonder in op netwerken als middel om gepaste zorg te organiseren en welke aangrijpingspunten we zien om die netwerken vorm te geven:

  • voor de netwerken basiszorg zijn dat de Huizen van het Kind en OverKop
  • voor de netwerken aanvullende zorg zien we een rol weggelegd voor '1 Gezin, 1 Plan'. 

We deden die dag een eerste verkenning van de kansen en risico‚Äôs die deze keuze inhoudt. Dit is het startpunt van een participatief traject dat we zo breed mogelijk willen organiseren naar alle betrokken partners en doelgroepen. 

Via onder meer deze website houden we iedereen op de hoogte van de verdere stappen die we hierin ondernemen.

  • Logo Vroeg en nabij
  • Logo Vlaamse regering
  • Logo Opgroeien
  • Logo Departement Zorg