Meer dan 200 professionals geven Vroeg en nabij extra impuls

12/12/2022

Doorheen 2022 lieten meer dan 200 professionals uit verschillende sectoren op verschillende ontmoetingsmomenten hun licht schijnen over de hulpverlening van de toekomst. Dat deden ze aan de hand van ervaringsverhalen van kinderen, jongeren en gezinnen. Vanuit die verhalen formuleerden praktijkwerkers concrete aanbevelingen om 'Vroeg en nabij' verder vorm te geven. 

De oefening bracht heel wat boeiende, verrassende en waardevolle inzichten en ideeën naar boven. Die inzichten bundelden we in een krachtig verslag en dat verslag delen we ook graag met iedereen die eraan meewerkte én iedereen die er interesse in heeft. Van de duidelijke nood om banden tussen welzijn en onderwijs verder te versterken tot de oproep om na te denken over een verdere administratieve vereenvoudiging, de denkpistes rond trajectondersteuning en de manier waarop je een sterk netwerk kan creëren rond kinderen, jongeren en gezinnen... 

 

Zet zoveel mogelijk in op eigen kracht van ouder, van gezinnen. Probeer niet alles over te nemen en streef naar zelfredzaamheid. Blijf weg van de directe hulpverleningsreflex op korte termijn en denk aan de lange termijn.

Ontdek alle inzichten van hulpverleners