Strategische cirkels stellen eindverslag op

31/01/2023

Vanuit de principes die de inspiratienota 'Vroeg en nabij kleuren', werden verschillende strategische cirkels opgestart. In die cirkels werkten experten samen rond een thema dat cruciaal is om Vroeg en Nabij verder concrete invulling te geven en moest uiteindelijk uitmonden in een conceptnota voor de Vlaamse regering. 

Onder leiding van een voorzitter en twee ondervoorzitters gingen de strategische cirkels aan de slag rond Lokale netwerken, Erkennen en subsidiëren, Inschaling en diagnostiek, Bovenlokale netwerken en de specifieke thema's Kinderopvang en Continuïteit. Na een eerste statusverslag, werden intussen ook de eindverslagen vanuit de verschillende cirkels opgeleverd. Die eindverslagen vind je hieronder terug.